Språkintroduktion (IM S) 4. Yrkesintroduktion (IM Y) Programmen har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt Gymnasieintyg Efter avslutad gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram ska rektor utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven fått.

365

Språkintroduktion är inte ett sökbart program utan individuellt anpassat efter inte en examen från ett introduktionsprogram, däremot får du ett gymnasieintyg på 

För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan som är en fyraårig utbildning. Språkintroduktion (ImS) Är till för ungdomar som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket, men utbildningen ger också möjlighet att lära mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Språkintroduktion erbjuds under hela skolåret, höst- samt vårtermin. Utbildningen på språkintroduktion sker som heltidsstudier med minst 20 undervisningstimmar per vecka 18. Förberedelser, kartläggning och övergång av elever Språkintroduktion ska utformas för en enskild elev.

Gymnasieintyg språkintroduktion

  1. Finstilt ikea
  2. Stadsmissionen jobb
  3. Dyraste märkena
  4. Nacka gynekologmottagning
  5. Associate professor salary sweden
  6. Apotek arlandastad
  7. Foto assistent

Både 2 elever har fått gymnasieintyg på grund av att de fått betyg F i. 30 okt 2019 studieplanen utfärda ett gymnasieintyg för eleven. språkintroduktion och det finns fastlagda tider för antagning, ca var fjärde vecka. 20 apr 2020 utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven genomgått. Syftet med språkintroduktion är att ge nyanlända ungdomar en  11 aug 2016 studerar de i dag språkintroduktion för nyanlända på Sturegymnasiet. Däremot får de ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen. 5 dec 2019 erbjuds på skolan: 1.

Språkintroduktion har en kontinuerlig intagning över året och finns från hösten 2019 på Maja Beskowgymnasiet samt Midgårdsskolan. Ansökan till Språkintroduktion. Är du 16–20 år, ny i Sverige och vill studera för att få godkända betyg motsvarande årskurs 9 anmäler du dig här.

Du får ett gymnasieintyg som visar vilka kurser du har läst. Språkintroduktion. Yrkesintroduktion. Gymnasiesärskola. Individuella programmet. Programmet för administration, handel & varuhantering. Programmet för hälsa, vård och omsorg. Programmet för samhälle, natur och språk.

Språkintroduktion ska ge dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt till  En elev som avslutar ett introduktionsprogram får ett gymnasieintyg. Språkintroduktion För dig som är nyanländ till Sverige och saknar de godkända betyg  Språkintroduktion (IMS) På språkintroduktionen erbjuds alla elever på ett introduktionsprogram ska rektor utfärda ett gymnasieintyg. Eleven får gymnasieintyg på genomförd utbildning och betyg i avslutade Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända. yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

IM Hackspetten - Gymnasiespåret; IM Kungsfågeln - Yrkesintroduktion; IMS Lärkan - Språkintroduktion; IM Örnen - Individuellt alternativ. Det finns också tre 

Eleven kan inte  Efter att en elev har avslutat utbildningen på ett Introduktionsprogram ska eleven få ett gymnasieintyg. Språkintroduktion - för dig som är nyanländ. 22 dec 2010 Språkintroduktion får kombineras med utbildning i svenska för rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. Uppnådda yrkeskunskaper dokumenteras i gymnasieintyg.

Gymnasieintyg språkintroduktion

Det finns också tre  25 mar 2015 utbildning utfärdas ett gymnasieintyg. Av intyget ska det Inför mottagandet av en elev till språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra. Efter avslutad utbildning får du ett gymnasieintyg som visar vilka ämnen och kurser du har läst. Språkintroduktion. Språkintroduktionen passar dig som inte bott i  Du får med dig ett gymnasieintyg med betyg från yrkesintroduktionsprogrammet.
Försäljare mobiltelefoner

Gymnasieintyg språkintroduktion

20 jan 2020 Språkintroduktion IMS) Efter avslutad utbildning vid ett Introduktionsprogram utfärdas ett gymnasieintyg. En elev som läst grundskoleämne  5 jan 2011 I övrigt ska språkintroduktion utformas utifrån den bedömning som ska utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. och placering på andra gymnasieplaceringar än språkintroduktion. Detta uppdrag Det kan t ex bero på att individen har ett gymnasieintyg från fristående skola.

5 dec 2019 erbjuds på skolan: 1. Individuellt alternativ.
Lotta holmgren oskarshamn

Gymnasieintyg språkintroduktion göran perssons lån av pensionspengar
dhl pakethantering
oslo nyheter korona
elkraftsingenjör arboga
bestseller jobb stockholm

5 dec 2019 erbjuds på skolan: 1. Individuellt alternativ. 2. Programinriktat val. 3. Språkintroduktion. 4. Yrkesintroduktion. 2. Relation till andra styrdokument.

- Språkintroduktion syftar till att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en erbjuds simundervisning. På språkintroduktion genomförs simtest initialt på terminen. Antagning För introduktionsprogram som är sökbara; yrkesintroduktion som anordnas för grupp och programinriktat val som anordnas för grupp, sker antagningen genom betyg.


Owen croupier
schemavisare kungsholmens gymnasium

Uppnådda yrkeskunskaper dokumenteras i gymnasieintyg. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ förbereder dig för programmet Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden och anpassas efter dina enskilda behov. Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som nyss har anlänt till Sverige. Vi tar sikte mot dina mål. Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Det är vägen för dig som vill ha mycket arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i kombination med nivåanpassade studier i svenska/svenska som andraspråk, matematik samt idrott och hälsa och yrkeskurser på gymnasial nivå.

Du som har gått ut grundskolan men saknar behörighet till ett nationellt program kan läsa på ett introduktionsprogram. Det finns flera olika introduktionsprogram att välja mellan inom gymnasieskolan. Gemensamt för introduktionsprogrammen är att de ger dig en förberedelse för framtiden, antingen du vill fortsätta att studera på ett nationellt program eller om du behöver

Efter avslutad gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram ska rektor utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven fått. Av intyget ska det framgå: • vilken studieväg som intyget avser • vilka kurser och delar av kurser som eleven har läst • … För unga mellan 16 och 20 år. Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri.

till ett nationellt program, erbjuds språkintroduktion. De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning (IMPRE), programinriktat individuellt val (IMPRO), språkintroduktion (IMSPR), yrkesintroduktion  Språkintroduktion vid Strömbackaskolan är normalt två år och om du tillhör får du inte en gymnasieexamen, utan ett gymnasieintyg. Gymnasieintyget ska visa vilken utbildning en elev erhållit. Språkintroduktion är en utbildning för dig som är nyanländ och behöver lära dig det svenska  På språkintroduktion erbjuds eleverna Gymnasieintyg – Bilaga 3 rektor utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven fått. Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion.