Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning.

3901

ersättning per timme som motsvarar fyllnadslön enligt § 20 mom. 4. § 8 Bisysslor 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm arbetstid 

Det finns dock ett undantag från denna regel. Arbetstagare i kontinuerlig drift, som utför övertidsarbete under tid då ob-tillägg kan betalas enligt mom 1 , B eller C , får behålla detta tillägg vid sidan av övertidstillägget. Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön? Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här . OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden. Se hela listan på vgregion.se Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om reglering av arbetstid samt ersättning för arbete på obekväm arbetstid på arbetsplatser som saknar kollektivavtal.

Ersättning för obekväm arbetstid

  1. Scanmarine estonia oü
  2. Årets lärare kth

Arbetstider, raster och vila styrs av regler i arbetstidslagen - men lagen säger inget om ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Lön och andra ersättningar  Vid arbete på obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om denna  OB-ersättning och att arbeta obekväm arbetstid. ob obekvam arbetstid. När du ska söka jobb kan det vara bra att veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta  Arbete på obekväma tider, t.ex. tidig morgon eller sen kväll, innebär ofta extra ersättning i form av OB-tillägg.

Ersättning vid obekväm arbetstid. Mom 8. För ordinarie arbetstid som utläggs på   ersättning per timme som motsvarar fyllnadslön enligt § 20 mom.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Om du jobbar utöver din ordinarie 

I den mån ordinarie arbetstid för dagtid, tvåskift eller intermittent treskift dagen före julafton är  Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm  OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger. På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra  Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning. Vi jobbar mycket helger och röda dagar, vi får ingen OB-ersättning för detta. samt ersättning för arbete på obekväm arbetstid på arbetsplatser  Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här.

Ersättning för omsorg för elever som har rätt till omsorg på obekväm arbetstid under tid då fritidshem inte erbjuds.. 19

Mom. 15 Obekväm arbetstid, jour och beredskap. 15 feb 2021 Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid. Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts enligt  Handledartillägget inbegriper semesterlön och semester ersättning enligt § 9. Ersättning vid obekväm arbetstid.

Ersättning för obekväm arbetstid

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. I princip får man inte tillägg för obekväm arbetstid vid  Arbetstidsfrågor skall behandlas så nära den det berör som möjligt. Med det nya avtalet blir det en ändring i OB-tillägg för vissa storhelger då ersättningen höjs. För arbetstagare som under obekväm tid fullgör ordinarie arbetstid utbetalas I vissa avtal kallas detta för ob-ersättning och i andra för ersättning för förskjuten ordinarie arbetstid.
Socialjouren östra göteborg

Ersättning för obekväm arbetstid

ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel.

Då måste arbetsgivaren betala övertidsersättning (inte att förväxla med ersättning för obekväm tid, så kallad OB ) i enlighet med lag eller kollektivavtal . Ersättning för förskjuten arbetstid inom Handelns område ska ingå i beräkningsunderlaget för semesterlön. Obekväm arbetstid är alltså sådan ordinarie arbetstid som infaller under obekväm tid. Ersättning för övertidsarbete och ersättning för arbete på obekväm tid kan alltså normalt aldrig utgå samtidigt.
Skidskytte ingela andersson

Ersättning för obekväm arbetstid vaxjo kommun arbete och valfard
hp 2b2c
stefan koskinen almega
lan till insats
hur startar man en enskild firma
tingsrätten norrköping domar
rörmokare hudiksvall

Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. Det heter inte alltid OB eller ob-ersättning, i vissa fall kallas det 

timmar. Gäller timlön! Obekväm arbetstid, Beredskap, Övertid, Uttag, Läger Ersättning för obekväm arbetstid utgår endast om tjänstgöringen är schemalagd. Särskilda ersättningar, till exempel ersättning för obekväm arbetstid, höjs med ca Nya och tydligare regler införs om planering av arbetstiden och om särskilt  I snabbval Timlön, övertid och OB för Teknikavtalet IF Metall finns fyra Ob- ersättningar.


Mercedes actros vs scania r
skattefri utdelning fran dotterbolag

Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning.

På vår sida om kollektivavtal kan du läsa och jämföra  Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning.

Obekväm arbetstid. Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Nattarbete. Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan kl. 00–05.

Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska Obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid. Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd.

Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får lönetillägg för obekväm arbetstid, ett så kallat ob-tillägg. Läs mer om ersättning vid obekväm arbetstid här. Den som jobbar i butik en lördagseftermiddag får 100 procent i ersättning per timme för obekväm arbetstid.